Herroeping koopovereenkomst

Herroeping koopovereenkomst
U heeft als consument het recht om, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de ontvangst van de producten, en zonder opgave van redenen, aan proWIN Nederland B.V. mee te delen dat u afziet van de aankoop ('de bedenktijd').

Zuhause (Rotenbergstraße 13)Tijdens de bedenktijd dient u voorzichtig en zorgvuldig met de geleverde producten om te gaan, op dezelfde manier zoals u dat ook in een reguliere winkel zou mogen doen.

De herroeping kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een e-mail (info@prowin-international.nl) sturen met de duidelijke mededelingen dat u van uw aankoop afziet en de koopovereenkomst herroept. U kunt hiervoor ook het modelformulier voor herroeping gebruiken, dat als bijlage 1 aan deze algemene voorwaarden is bijgevoegd, maar u bent hiertoe niet verplicht. Mondeling herroepen kunt u door het volgende nummer te bellen met de duidelijke mededeling dat u van uw aankoop afziet: +31 (0)43 790 1115.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn (14 dagen na de dag van ontvangst van de producten) is verstreken.

Retourneren
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief (eventuele) verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar proWIN Winter GmbH zijn voor eigen rekening. De producten dienen aan proWIN Winter GmbH in Duitsland (Zeppelinstrasse 8, 66557 Illingen) te worden geretourneerd.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan proWIN Winter GmbH in Duitsland (Zeppelinstraße 8, DE-66557 Illingen) te retourneren. proWIN Nederland B.V. zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag alsmede eventuele verzendkosten binnen 14 dagen op uw bankrekening overmaken, mits het product in goede orde van u retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren
Van het herroepingsrecht zijn onder meer de volgende producten uitgesloten:
a) verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.
b) producten die snel kunnen bederven of verouderen of waarvan het houdbaarheidsdatum is overschreden.

patroon – herroeping